Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_6303.JPG IMG_20181118_151758.jpg IMG_20181118_152048.jpg IMG_20181118_152037.jpg IMG_20181118_152156.jpg IMG_20181118_151846.jpg IMG_20181118_151856.jpg IMG_20181118_151910.jpg IMG_20181118_152449.jpg IMG_20181118_152504.jpg IMG_20181118_152510.jpg IMG_20181118_152513.jpg IMG_20181118_151933.jpg IMG_20181118_151933.jpg IMG_20181118_152002.jpg IMG_20181118_152334.jpg IMG_20181118_152344.jpg IMG_20181118_152623.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. The post office

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh Hương
  Ngày gửi: 08h:47' 18-11-2018
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 115
  Số lượt thích: 0 người
  NINH BINH DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
  NGO THI NHAM HIGH SCHOOL
  Welcome to our class
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  CROSSWORDS
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  movie
  N
  - The class is divided into two groups (A & B)
  - Each group takes turns to choose the across words (16). You will get 10 marks if you find the correct answer.
  One, two or three red letters from the key word will appear in each across word.
  - 9 red letters of the key word are arranged in disorder. The group that can guess the key word correctly will get a special gift.
  Rules
  They are ________ . (7 letters)
  numbers
  Vietnamese students have to pay school ___ when they go to school. (3 letters)
  fee
  People often go to the ____ ____ to post letters. (10 letters)
  post office
  This library is open to everyone. It is a _____ library. (6 letters)
  public
  This is a _______home. (6 letters)
  mobile
  They are learning Information _________. (10 letters)
  Technology
  LISTENING
  UNIT 9
  THE POST OFFICE
  PRE - LISTENING
  UNIT 9
  THE POST OFFICE
  Vocabulary:
  subscriber (n):
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  rank (v):
  network (n):
  upgrade (v):
  digit (n):
  commune (n):
  NEXT
  UNIT 9. THE POST OFFICE
  someone who subscribes to a product, a service or an organization
  người đăng ký thuê bao
  mạng lưới
  xếp hạng
  to improve the quality or usefulness of something, such as a machine or a computer program
  nâng cấp
  chữ số

  communal (adj)
  ranks
  Rank
  Chelsea ______ the first in the Barclays Premier League tournament.
  THE RESULT OF BARCLAYS PREMIER LEAGUE
  This is an Internet ________.
  network
  digits
  The number has seven _______.
  My phone number is
  I live in Tam Diep City. What about you?
  I live in Dong Son __________.
  commune
  Consolidation
  1. subscriber (n):
  2. rank (n):
  3. network (n):
  4. upgrade (v):
  5. digit (n):
  6. commune (n):

  xếp hạng
  mạng lưới
  nâng cấp
  chữ số
  người đăng ký thuê bao
  WHILE - LISTENING
  UNIT 9
  THE POST OFFICE
  2. Vietnam is among the____ countries in the world that have more than two million telephones.
  A. 6 B. 140 C. 13 D. 30
  3. In 1996, Vietnam began upgrading its ____ networks.
  A. mobile phone B. subscriber
  C. fixed telephone D. post office
  1. According to the passage, Vietnam ranks ____ for growth in the number of telephone subscribers.
  A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th
  4. In 1996, the fixed telephone numbers in Hanoi and Ho Chi Minh City were changed from ____ .
  A. five to six digits B. six to seven digits
  C. seven to eight digits D. eleven to twelve digits
  Task 1: Listen and choose the best option.
  5. According to the passage, at present, ____ per cent of communes across Vietnam have telephone services.
  A. 90 B. 80 C. 14 D. 93
  Task 2: Listen again and answer the questions.
  1. According to the passage, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?
  2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?
  3. When was the mobile phone system upgraded?
  Answer: China
  Answer: 140,000 telephones
  Answer: In 2001
  Answer: 6,014 communal post offices
  4. Has Vietnam reduced the monthly fees for fixed and mobile telephones since 2000?
  Answer: Yes, it has.
  5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?
  POST - LISTENING
  UNIT 9
  THE POST OFFICE
  Vietnam ____ second only to China for growth in the number of telephone . .In the 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services. At present, 93 percent of across Vietnam have telephone services
  ranks
  communes
  subscribers
  digits
  Work in group. Fill in the blanks with suitable word to get some information about the development of Vietnam’s telephone system over the past few years.
  POST - LISTENING
  HOMEWORK
  Learn all the new words by heart.
  Write a short paragraph (about 80 words) about the development of Vietnam’s telephone system.
  Prepare for the next lesson.
  THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
   
  Gửi ý kiến